• واردات خودرو بر قیمت ماشین های داخلی چه تاثیری خواهد گذاشت؟

    واردات خودرو بر قیمت ماشین های داخلی چه تاثیری خواهد گذاشت؟

      واردات خودرو   بالاخره بعد از جنجال‌های بسیار مجلس شورای اسلامی با واردات ۷۰ هزار ماشین به کشور موافقت کرد. بعد از تصویب این طرح، کارشناسان زیادی درباره این تصمیم مجلس به بحث نشستند. عده‌ای از مردم هم خرید ماشین را به تعویق انداخته‌اند. آنها منتظر دیدن نتایج طرح بر بازار خودرو هستند. در